Základní informace

Základní informace

Základní informace ke grantům

Nadační fond ŠKODA AUTO se neomezuje pouze na poskytnutí finanční pomoci. Chceme podporovat rozvoj regionu a aktivity v co největším rozsahu, jak materiálně, tak nemateriálně (např. vzdělávání, navazování partnerství).

Mezi hlavní možnosti podpory patří:

1) Celoroční podpora projektů
2) Tematické grantové výzvy
 

1) Celoroční podpora projektů

V Nadačním fondu poskytujeme průběžně nadační příspěvek zejm. na základě žádosti, o které rozhoduje správní rada podle zásad transparentnosti a rovného zacházení. V některých případech (v závislosti na výši příspěvku) musí kladné rozhodnutí správní rady o podpoře potvrdit i dozorčí rada. O výsledku rozhodnutí jsou všichni žadatelé písemně informováni.

Podpořit můžeme pouze projekty, které jsou v souladu s účelem fondu, zejm. ty na

 • podporu a ochranu mládeže,
 • podporu tělovýchovné a sportovní činnosti,
 • ochranu životního prostředí, kultury, kulturních památek a tradic,
 • podporu vědy, vzdělávání a školství,
 • podporu sociálních, zdravotnických, humanitárních a charitativních činností,
 • podporu výzkumu a vývoje,
 • podporu bezpečnosti a požární ochrany.

 

Žádost o nadační příspěvek a bližší informace ohledně jejího podání naleznete v sekci Podání žádosti.

Při poskytování příspěvků se kromě právních předpisů řídíme i svými interními pravidly daných zejm. zřizovací listinou a statutem (k nalezení v sekci Dokumenty).

 

2) Tematická grantová výzva

Finance můžeze získat i v rámci tematicky zaměřených grantů, které v průběhu roku vypisujeme. Pro každou takovou grantovou výzvu platí různá pravidla.

Aktuálně otevřené výzvy a podrobnější informace k nim můžete najít v sekci Kalendář.

Grantové výzvy:

 • Občanská společnost - podpora komunitních setkávání a akcí zaměřených na kulturu, sport, ekologii, vzdělávání atd. V současné chvíli připravujeme otevření výzvy.
 • Kultura má zelenou - hledáme nové vize pro kulturu a také zapomenuté příběhy Mladoboleslavska. Grantová výzva otevřena.
 • Krizový fond - zmírnění negativních dopadů koronavirové pandemie na veřejně prospěšné organizace a pomoc se zachováním jejich činnosti. Přijímání žádostí ukončeno.
 • Pohybem pro dobrou věc - podpora projektů na přímou pomoc ohroženým skupinám lidí, ochranu zvířat a životního prostředí spojená s propagací aktivního životního stylu. O výběru projektů rozhoduje veřejnost. Přijímání žádostí ukončeno.

 

koho podporujeme

Kalendář akcí více zde